Pohlcovací vápno AMSORB® PLUS

AMSORB® PLUS byl speciálně vyvinut na základě nových poznatků a požadavků v oboru anestezie. Jako jediný absorbent na trhu přináší tzv. systém včasného varování, který monitoruje stav vlhkosti absorbentu, a tím zamezuje tvorbě jedovatých plynů při dlouhém používání, čímž je chráněno zdraví pacienta. Je vhodný zejména pro low-flow (nízkoprůtokovou) anestezii.

AMSORB® PLUS vyhovuje standardům CE, EN46001, ISO13485. Pro své vynikající vlastnosti se stává nejpoužívanějším absorbentem v Západní Evropě, USA, Japonsku a Austrálii. Velmi vhodný je i pro záchranařské systémy.

Bezpečnost AMSORBU® PLUS je potvrzena více než 60ti klinickými studiemi. ZDE si můžete stáhnout nezávislý posudek na AMSORB® PLUS vypracovaný anesteziologicko-resuscitačním oddělením ÚVN Praha.

! Patentově chráněný absorbent nové generace - do ČR dodává výhradně firma ANRES. Objednávejte ZDE !

 

 

 

Proč je AMSORB® PLUS bezpečnější a ekonomičtější než ostatní absorbenty?

1. Při interakci s anestetiky nevytváří formaldehyd ani tzv. Sloučeninu A

Rozsáhlý výzkum potvrdil, že běžné absorbenty založené na hydroxidech sodíku, draslíku a baria v průběhu anestezie chemicky reagují s použitými anestetiky. Při této reakci dochází ke vzniku nežádoucích vedlejších produktů. Například při reakci doposud na trhu používaných absorbentů se Sevofluranem vzniká nebezpečná látka označovaná jako Sloučenina A (CF2=C(CF3)OCH2F) a formaldehyd jako další vedlejší produkt.

Sloučenina A je organická látka, která může při dlouhodobějším vdechování poškodit pacientovy ledviny. Formaldehyd je karcinogen a způsobuje pooperační nevolnost pacientů.

AMSORB® PLUS tyto nežádoucí účinky eliminuje, neboť funguje na bázi hydroxidu vápníku - CA(OH)2. Je zcela inertní.

2. Unikátní systém včasného varování (nevzniká oxid uhelnatý!)

Barevná změna běžných absorbentů je založena pouze na stupni nasycení oxidem uhličitým bez ohledu na úroveň hydratace granulí absorbentu. Během operace tak může dojít k vyschnutí absorbentu, a při jeho dalším používání k následnému vzniku oxidu uhelnatého, aniž by anesteziolog měl možnost toto jakýmkoliv způsobem zjistit. Barevná změna AMSORBU® PLUS je oproti doposud používaným absorbentům založena nejen na nasycení CO2, ale též na obsahu vody v granulích. Včas je tedy indikováno vyschnutí absorbentu, a tím je zamezeno vytvoření oxidu uhelnatého. AMSORB® PLUS je jediný produkt na trhu s tímto systémem včasného varování, který chrání zdraví pacienta.

Více o systému včasného varování ZDE

3. Nevratná barevná změna

Na rozdíl od běžných absorbentů, byl-li již jednou použit, AMSORB® PLUS NIKDY nedostane opět původní barvu! Ostatní absorbenty mohou při ponechání v operační místnosti přes noc či déle opět získávat původní barvu, a tím působit jakoby došlo k regeneraci absorbentu. Ne však v případě AMSORBU® PLUS, jehož barevná změna je založena na úbytku vlhkosti, nikoli pouze na obsahu CO2.

4. Nedochází k adsorbci anestetik

Při použití AMSORBU® PLUS již nedochází k tzv.adsorbci (pohlcení) anestetik. Dávkování anestetik pacientovi odpovídá nastavené koncentraci na kvantitativních odpařovačích. Nedochází k pohlcování anestetika, čímž je zaručena plnohodnotná bezpečná anestezie a výrazná ekonomická úspora nákladů na anestetika.Pohlcovací vápno AMSORB PLUS Pohlcovací vápno AMSORB PLUS v balení po 9kg (2 kanystry po 4.5kg) Popis zboží

Copyright 2003-2018 Anres spol. s r. o., anres@anres.cz, Pod Drinopolem 4, 169 00 Praha 6