Spirála® DDS (Drug Delivery System)

Spirála® DDS je rozpínací objemová komora, která se vkládá do dýchacího okruhu, a umožňuje přesné dávkování a distribuci aerosolových léčiv pacientovi při uzavřeném dýchacím okruhu. Spirála se umisťuje na inspirační větev dýchacího okruhu nebo na spojku katetru. Lze též připojit přímo na pacientský konektor.

Ekonomické výhody Spirály® DDS:

  • Přesné dávkování léčiv umožňuje přesně sledovat jejich účinnost
  • Kratší hospitalizace pacienta
  • Ušetření nákladů na léčiva
  • Spirálu® DDS lze používat až po dobu 7 dnů pro jednoho pacienta
Objednávejte zde!

Proč používat Spirálu® DDS?

  • Zajišťuje optimální distribuci léčiv bez zbytečných ztrát
  • Zabraňuje úniku léčiv do okolí
  • Předchází kontaminaci dýchacího okruhu
  • Udržuje zavřený dýchací okruh i při dávkování léčiv
  • Využívá univerzální klip pro připojení jakéhokoli balení léku v aerosolu a jednoduchý systém zavírání

1. Klinická účinnost

Klinická účinnost MDI dávkovačů aerosolových léčiv byla prokázána několika nezávisle publikovanými výzkumy. Data ukazují, že v případě užití MDI dávkovače dochází k výrazně vyššímu alveolárnímu ukládání léčiv, než při nebulizaci. Tím je dána rychlejší účinnost léku.

2. Optimální distribuce léčiv spirálou DDS

Spirála® DDS optimalizuje dávkování léčiv za pomoci vyvinutého tryskového otvoru v kombinaci s rozšiřující se geometrií spirály. Spirála se umisťuje na inspirační větev dýchacího okruhu nebo na spojku katetru. Lze též připojit přímo na pacientský konektor.

3. Uzavřený obvod

Spirála® DDS je navržena tak, aby umožňovala dávkovat pulmonální léčivo a přitom ponechat dýchací obvod stále uzavřený, čímž předchází riziku kontaminace dýchacího okruhu. Použití Spirály® DDS umožňuje i odsávání pacientových dýchacích cest při uzavřeném obvodu.


Copyright 2003-2018 Anres spol. s r. o., anres@anres.cz, Pod Drinopolem 4, 169 00 Praha 6