CPAP systémy

CPAP (Continuous Airway Pressure) je systém, který pacientům výrazně usnadňuje přechod od řízené ventilace k samostatnému dýchání. Je vhodný i pro fyzioterapii v případech malé plicní roztažnosti. V systému je zařazen PEEP ventil, který pacientovi vytváří expirační přetlak, a tím napomáhá přechodu na fyziologické dýchání.

Výhody CPAP systému Armstrong:
  • Tracheální CPAP systém usnadňuje přechod ventilátoru k masce CPAP bez nutnosti odstraňovat tracheální trubici předčasně.
  • Nabízené CPAP masky mají oddělený vstup i výstup, čímž je zabráněno návratu CO2, ke kterému často dochází při použití masek s jednoduchým výstupem.

V oblasti CPAP nabízíme kompletní program, který umožňuje pacientovi znovu získat optimální plicní roztažnost.


Copyright 2003-2018 Anres spol. s r. o., anres@anres.cz, Pod Drinopolem 4, 169 00 Praha 6