Anesteziologický přístroj VENAR LIBERA

Anesteziologický přístroj VENAR LIBERA

Anestetický přístroj VENAR Libera představuje špičkové modulární anestetické pracoviště pro podávání inhalační „low-flow“ a „minimal-flow“ anestezie od novorozenců až po dospělé pacienty.

Může být vybavený kompletním monitorem s plynovým modulem AGAS umožňujícím monitorovaní ventilačních parametrů, plynových parametrů a vitálních funkcí pacienta.

Je vybaven:

  • Možnost uchycení 2 anebo 3 odpařovačů na jedné liště současně
  • Elektronické průtokoměry s jehlovými ventily, s jemnou kalibrací umožňující přesné dávkovaní plynů i při nízkých průtocích
  • Hypoxická ochrana směsi plynů a měření spotřeby plynů O2 a N2O
  • Zabudovaný anestetický ventilátor s vestavěným zdrojem tlaku umožňuje objemově a tlakově řízenou ventilaci s režimy CMV, PC, SIMV-PS, PS, Spont, Man
  • Sledování a kontrola koncentrace O2 v dýchacím okruhu

Certifikace
Norma STN EN 740, STN EN 60 601-1-1,2,4 a EN ISO 8835-5.2004
ISO 13485:2003
Nositel CE značky

Copyright 2003-2018 Anres spol. s r. o., anres@anres.cz, Pod Drinopolem 4, 169 00 Praha 6