PEEP ventily

PEEP ventily

Jednotlivé PEEP ventily zajišťují trvale vysokou přesnost při jednotlivých dechových zátěžích, kterým také odpovídá příslušná tuhost pružiny.

Rozměry:                      Objednací číslo:
PEEP ventil 3 cm H2O       10-02-00-01
PEEP ventil 5 cm H2O       10-02-00-02
PEEP ventil 7,5 cm H2O    10-02-00-03
PEEP ventil 10 cm H2O     10-02-00-04
PEEP ventil 12 cm H2O     10-02-00-05
PEEP ventil 15 cm H2O     10-02-00-06
PEEP ventil 20 cm H2O     10-02-00-07
PEEP ventil 25 cm H2O     10-02-00-08

Copyright 2003-2018 Anres spol. s r. o., anres@anres.cz, Pod Drinopolem 4, 169 00 Praha 6