Průtokoměr MediFlow® Ultra II

Průtokoměr MediFlow® Ultra II

MediFlow® Ultra II je nová generace medicinálních průtokoměrů s vestavěným redukčním ústrojím. Kombinace vstupních a výstupních připojení nabízí ucelený sortiment a různé možnosti pro veškeré zdravotnické použití, od neonatální péče až po resuscitaci.
  • Vestavěné redukční ústrojí zajišťuje velmi stabilní a přesný průtok nezávislý na tlaku v rozvodu nebo v tlakové lahvi.
  • Nové samovystřeďující se zařízení voliče průtoku s plynulým průtokem v poloze mezi jednotlivými hodnotami. V případě poškození mechanismu nedojde k přerušení dodávky medicinálního plynu.
  • Snadná kontrola nastavených hodnot průtoku plynu - přední a boční čtecí okénka
  • 360° otočný průtočný výstup umožňuje lepší připojení kanyly nebo masky (lze předejít zkroucení hadičky)
  • Vyšší počet průtoků zvyšuje možnosti použití. Nová hodnota 25 l/min je vhodná pro resuscitaci, hodnota 7 l/min je určena pro nebulizaci
  • Ergonomické a moderní provedení
  • Odolnější proti nárazu
Vybavení:
vstupní filtr mechanických nečistot
nová generace průtokoměru s vestavěným redukčním ventilem

Na výstupní přípojku je možno připojit inhalační polomasku, nosní kanyly nebo zvlhčovací lahev pro dlouhodobou kyslíkovou terapii.

Obj. č.: 00-01-00-01
MediFlow® Ultra II O2
2,8 - 8 bar~1,6 bar ~ 0 - 25 l/min ~ rychlospojka G 3/8“

Obj. č.: 00-01-00-02
MediFlow® Ultra II vzduch
2,8 - 8 bar~1,6 bar ~ 0 - 25 l/min ~ rychlospojka G 3/8“

Copyright 2003-2018 Anres spol. s r. o., anres@anres.cz, Pod Drinopolem 4, 169 00 Praha 6